How to order
วิธีการสั่งซื้อ
1. ตรวจดูรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาดบรรจุ และราคาทาง Internet
     • สั่งทาง Internet โดย คลิกที่นี่
     • ส่งรายละเอียดของสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการ ทางโทรสาร หมายเลขที่ 02-222-6707 หรือ
     • ทาง E-mail: info@openthaisite.com โดยระบุรายละเอียดสินค้า และจำนวนสินค้าที่ต้องการ
     • ระบุสถานที่ส่งสินค้าของท่านมาทางโทรสาร หรือ E-mail
     • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-222-6707 หรือ โทร. 07-085-5239
     • ทางไปรษณีย์ โดยระบุรหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า รวมจำนวนเงินพร้อมค่าจัดส่ง โดยส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายน.ส.วรรณพร ยมกนิษฐ์
        เลขที่ 12/4 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
     • พกง. (เก็บเงินค่าจัดส่งปลายทางผู้รับ)
2. โอนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่ง เข้าบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้
     ชื่อบัญชีออมทรัพย์ น.ส.วรรณพร ยมกนิษฐ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ ซอย 13 เลขที่บัญชี 097-2-23789-8

3. ติดต่อฝ่ายขาย น.ส.วันดี เพ็ญมาก 02-222-6707
    เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ แฟกซ์ใบเข้าบัญชีมาตามรายละเอียดข้างต้น


 Copyright 2002. openthaisite.com All right reserved. openthaisite